Танци - манци

Фестивал "Хоро в София" 2
12. 11. 2011 г.


Едно прекрасно представяне от страна на танцьорите на "Танци- манци" !


Фестивал " Хоро се вие, извива"


"Танци-манци" на фестивала "Хоро в София"
Малешевски танц на "Танци-манци", с който спечелиха сърцето на публиката на "Хоро в София"